Ceník ubytování v apartmánu Pastvinka

Ceník ubytování za týden od 1.1.2015 do 14.6.2015
Týdenní ubytování: 5.800,- Kč za apartmán

 

Ceník ubytování za týden od 14.6.2015 do 13.9.2015
Týdenní ubytování: 9.400,- Kč za apartmán

 

Ceník ubytování za víkend - pouze do 14.6.2015
Ubytování na víkend: 2.900,- Kč za apartmán

 

Cenové podmínky

Platební podmínky

Úhrada zálohy za ubytování ve výši poloviny ceny pobytu převodem na účet, a to do 5ti dnů od okamžiku učinění písemné objednávky na email: matyn@seznam. cz (není - li záloha uhrazena objednávka se ruší)

Nástup pobytu

Nástup na týdenní pobyt vždy v sobotu od 14:00, konec pobytu Není-li písemně dohodnuto jinak. Uhrazením zálohy nájemník souhlasí s těmito podmínkami.

 

 

Související odkazy